29/4/08

Premis MEC

En la pàgina de premis del ministeri, podem trobar diversos exercicis que han realitzat els professors i que han sigut premiats pel seu treball. Hem vist un exercici que s'anomenava exercici de ortografia, on apareixien exercicis relacionats amb la grafia de les diferents lletres que poden ser més problemàtiques per als xiquets. Consta d'un menú principal on podem elegir nosaltres mateixos la grafia que volem treballar.
Ací deixem la pàgina per que pugueu visitar-la: http://www.cnice.mec.es/pamc/pamc_2005/2005_ejorto/